1
01.10.2020 г.Четвъртък

 • от 17:30 до 18:00 - Официално откриване на събитието
 • от 18:15 до 19:00 - *Образователна лекция
 • от 19:15 до 20:30 - *Образователна лекция (онлайн)
 • от 19:15 до 20:30 - *Образователни уъркшопи
*Очаквайте повече детайли скоро!
2
02.10.2020 г.Петък

 • Работа по проектите
Онлайн
3
03.10.2020 г.Събота

 • Работа по проектите
Онлайн
4
04.10.2020 г.Неделя

 • Работа по проектите
 • от 17:00 до 18:00 - Презентация на тема “Как да презентираме проектите си”
 • 23:59:59 - Краен срок за качване в GitHub на финалната версия на проектите
Онлайн
5
10.10.2020 г.Събота

 • Провеждане на четвърт- и полуфинали (графикът предстои да се уточни)
Онлайн
6
11.10.2020 г.Неделя

 • от 10:30 до 14:20 - Финали
  • от 10:30 до 12:10 - първа част
  • от 12:10 до 12:40 - почивка
  • от 12:40 до 14:20 - втора част
 • от 14:20 до 15:50 - Заседание на журито за излъчване на победители
 • от 16:00 до 17:00 - Церемония по награждаване
*Програмата подлежи на промени.