image

Теми на Hack 30xTUES

Главна тема: Old School/New Technologies

Подтеми: посока → бъдеще

2hack4school

Иновативни образователни игри и приложения, които да подобряват учебния процес в ТУЕС или да са интересни за възпитаниците на училището.

IT && Science

Връзката и приложението на информационните технологии в други науки като например биология, физика, електротехника.

#изтеглена

‘BSU’ - Business, School & University

Обединението на 3-те елемента за успешно образование с помощта на ИТ решения.

Подтеми: посока ← минало

Past++

Подобрени (модернизирани) варианти на ретро технологии, запазвайки концепцията.

Vintage Innovation

Проекти с ретро насоченост, които пресъздават някаква vintage технология.

#изтеглена

Digital Past

Как технологиите могат да възродят историята и интереса към миналото.

Бонус подтема

#бонусподтема

30xTUES

Проекти, които са свързани с 30-годишната история на ТУЕС.