Програма на Hack 30xTUES

15-18 март, 2018 г.

15 март, четвъртък

17:00 - 18:45 - Регистрация (Лабораторен комплекс - фоайе)

19:00 - 20:00 - Официално откриване (Фоайе)

20:00 - 21:00 - Отборите се оттеглят по залите да обсъдят план за проекта си (Работни зали, ет. 2)

16 март, петък

08:00 - 12:00 - Отборна работа по проектите и запознаване с менторите (Работни зали, ет. 2)

11:30 - 13:30 - Обяд (Ресторант Raffy - Park)

13:30 - 20:00 - Отборна работа по проектите (Работни зали, ет. 2)

17 март, събота

08:00 - 11:30 - Работа по проектите (Работни зали, ет. 2)

11:30 - 13:30 - Обяд (Ресторант Raffy - Park)

08:00 - 20:00 - Работа по проектите и консултация с менторите (Работни зали, ет. 2)

18 март, неделя

08:00 - 09:00 - Довършване на работата по проектите (Работни зали, ет. 2)

09:00 - Краен срок за качване в GitHub на финалната версия на проекта

10:00 - 11:15 - Полуфинали част 1 (Фоайе, Зали 5 и 125)

11:15 - 11:30 - Кратка почивка

11:30 - 12:45 - Полуфинали част 2 (Фоайе, Зали 5 и 125)

12:45 - 13:00 - Кратка почивка

13:00 - 14:30 - Полуфинали част 3 (Фоайе, Зали 5 и 125)

14:30 - 15:15 - Обяд (Лабораторен комплекс)

15:15 - Обявяване на финалистите (Фоайе)

15:30 - 16:45 - Финали част 1 (Фоайе)

16:45 - 17:00 - Кратка почивка

17:00 - 18:00 - Финали част 2 (Фоайе)

18:00 - 19:00 - Почивка (заседание на журито за излъчване на финалистите)

19:00 - 19:45 - Церемония по награждаване (Фоайе)

19:45 - 20:30 - Коктейл (Фоайе)