pic

Hack TUES е хакатон, организиран от ученици за ученици. Превърнал се в традиция за ТУЕС, той дава възможност на учениците както да усъвършенстват уменията си по програмиране, така и да насочат мисленето си в създаването на полезен софтуер. Комуникационният опит и работата в екип допринасят за бъдещото бързодействие и ефикасност при решаването на проблеми и справянето в различни ситуации, където се изисква подготвеност и решителност.

Pic
Координатор
Карина Козарова
karinakozarova1303@gmail.com
Pic
PR / Комуникации
Маргарита Маринова
magi.marinowax@gmail.com
Pic
ИТ екип
Калоян Маджунов
k.madjunov@gmail.com
Pic
Дизайнер / ИТ съпорт
Мария Стоянова
mstoanova0@gmail.com
Pic
Спонсори / ИТ съпорт
Антонио Милев
antoniomilev123@gmail.com
Pic
Логистика / финанси
Мария Белева
mimibelev@gmail.com
Pic
Спонсори / финанси
Тодор Димитров
todor.domitrov2000@gmail.com
Pic
Логистика
Велислав Йотов
slaviy999@gmail.com
Pic
Ментор на екипа
Димитър Николов
dimitar@doonloo.com