Отбор Green Team

Тип на проекта/Технологии за реализация: Embedded C/C++ HTML + CSS Python MicroPython Arduino Raspberry Pi
Име на проекта: LociTalkED
Описание на проекта: Система за комуникация, без да имаме връзка с мержови оператор.
Линк към Github хранилище
Ментор: Франц Фишбах


Капитан

Име: Калоян Ангелов

Клас: 10б

Технологии, които владее: Embedded C/C++ Python Raspberry Pi


Участник

Име: Кристиян Тодоров

Клас:

Технологии, които владее: Game Development Embedded HTML + CSS Python Unity3D MicroPython Arduino Raspberry Pi


Участник

Име: Боряна Стефанова

Клас:

Технологии, които владее: Python


Участник

Име: Енчо Шахънов

Клас: 12г

Технологии, които владее: Embedded C/C++ HTML + CSS Python MicroPython