Отбор Elsyser

Тип на проекта/Технологии за реализация: Desktop Application Development Embedded JavaScript C/C++ HTML + CSS Python Machine Learning Raspberry Pi Bash Linux Node.js
Име на проекта: VoiceCV
Описание на проекта: VoiceCV цели да промени живота на незрящите като използва Artificial intelligence за персонален асистент. Цялото устройство се побира в една шапка заедно с една камера , микрофон и слушалка. Имплементацията следва да се позлва с два бутона: - Прави се снимка от основната камера, която е поставена в центъра на шапката за близка гледна точка на човек, след това потребителя получава описание на средата около него изговорена на натурален английски език. - Вторият бутон отново прави снимка, но се изчаква въпрос от потребителя, който е свързан със снимката (Пример: "Колко банана има на масата пред мен?").
Линк към Github хранилище
Ментор: Георги Димитров


Капитан

Име: Теодор Станишев

Клас: 12в

Технологии, които владее: Web Development Mobile Development Game Development Desktop Application Development Embedded Java JavaScript C/C++ HTML + CSS Arduino Raspberry Pi


Участник

Име: Виктор Велев

Клас: 10а

Технологии, които владее: Web Development Mobile Development Desktop Application Development Java JavaScript C/C++ HTML + CSS MATLAB Python Machine Learning Angular.js Julia


Участник

Име: Петър Герасимов

Клас: 12в

Технологии, които владее: Web Development Mobile Development Game Development Embedded JavaScript C/C++ HTML + CSS Arduino Raspberry Pi