Отбор отбор

Тип на проекта/Технологии за реализация: Web Development Embedded JavaScript C/C++ Python Machine Learning Angular.js Raspberry Pi Node.js
Име на проекта: Handwriting generator
Описание на проекта: A program that generates handwritten text from typed text
Линк към Github хранилище
Ментор: Йордан Илчев


Капитан

Име: Михаил Киров

Клас: 11б

Технологии, които владее: Game Development Embedded JavaScript C/C++ Python Unity3D 2D Art Unreal Engine Arduino Raspberry Pi


Участник

Име: Стефан Стефанов

Клас: 11б

Технологии, които владее: Game Development Desktop Application Development C/C++ Rust Python Machine Learning


Участник

Име: Денис Бързанов

Клас: 11б

Технологии, които владее: Web Development Embedded Java JavaScript C/C++ Ruby Ruby on Rails HTML + CSS Python Assembly Arduino