Отбор ТелефонаВСака

Тип на проекта/Технологии за реализация: Web Development Mobile Development Game Development Embedded Java PHP JavaScript C/C++ HTML + CSS Python Machine Learning MicroPython Arduino Raspberry Pi Esp8266 Linux
Име на проекта: S.P.A.S.
Описание на проекта: Smart Personal Assistant System Система от асистенти
Линк към Github хранилище
Ментор: Николета Далакчиева


Капитан

Име: Мартин Вайер

Клас:

Технологии, които владее: Web Development Game Development Embedded JavaScript C/C++ HTML + CSS Python Arduino Raspberry Pi


Участник

Име: Искрен Александров

Клас:

Технологии, които владее: Game Development C# Python Unity3D Unreal Engine Arduino


Участник

Име: Ангел Стоянов

Клас:

Технологии, които владее: Web Development Game Development Java C/C++ HTML + CSS Python 2D Art


Участник

Име: Мартин Георгиев

Клас:

Технологии, които владее: C/C++ HTML + CSS Python


Участник

Име: Денис Захариев

Клас:

Технологии, които владее: Web Development Game Development JavaScript C/C++ C# HTML + CSS Python