Отбор Python Gurus

Тип на проекта/Технологии за реализация: Game Development Python 2D Art
Име на проекта: The ultimate quiz
Описание на проекта: Играта е викторина, която при познаване на всички верни отговори те праща на следващо ниво лабиринт.
Линк към Github хранилище
Ментор: Александър Иванов


Капитан

Име: Златина Лилова

Клас:

Технологии, които владее: Game Development Python 2D Art


Участник

Име: Ивайло Димов

Клас:

Технологии, които владее: Python


Участник

Име: Елена Върбанова

Клас:

Технологии, които владее: Mobile Development Game Development Python 2D Art


Участник

Име: Калин Георгиев

Клас:

Технологии, които владее: Game Development Python 2D Art


Участник

Име: Николай Лазаров

Клас:

Технологии, които владее: Game Development Desktop Application Development Python 2D Art