Отбор НЕ ГЪЧКАЙ!!!

Тип на проекта/Технологии за реализация: Web Development Game Development JavaScript C/C++ C# HTML + CSS Python Unity3D
Име на проекта: TESSA
Описание на проекта: Система, която помага на хората да подобрят процеса си на работа. Напомня за важни за човека действия.
Линк към Github хранилище
Ментор: Георги Зафиров


Капитан

Име: Николай Динков

Клас:

Технологии, които владее: Web Development Game Development C/C++ C# HTML + CSS Python Unity3D


Участник

Име: Мирослав Минков

Клас:

Технологии, които владее: C/C++ HTML + CSS Python


Участник

Име: Калоян Пашов

Клас:

Технологии, които владее: Web Development HTML + CSS Python Unity3D MicroPython


Участник

Име: Йоан Джелекарски

Клас:

Технологии, които владее: Web Development Embedded JavaScript C/C++ HTML + CSS Python MicroPython