Отбор Pest Control

Тип на проекта/Технологии за реализация: C/C++ C# Python
Име на проекта: Династии
Описание на проекта: Симулация на владетел и неговите проблеми с обществото, околните страни и роднините си. Никой не знае как ще се развие симулацията.
Линк към Github хранилище
Ментор: Александър Чернаев


Капитан

Име: Стефан Сотиров

Клас:

Технологии, които владее: C/C++ C# Python


Участник

Име: Станислав Русев

Клас:

Технологии, които владее: C/C++ Python


Участник

Име: Маноел Манев

Клас: 11а

Технологии, които владее: Java C/C++ C# HTML + CSS


Участник

Име: Никола Манушев

Клас:

Технологии, които владее: JavaScript C/C++ HTML + CSS


Участник

Име: Борис Цонев

Клас:

Технологии, които владее: C/C++