Отбор OpenID

Тип на проекта/Технологии за реализация: Web Development Game Development Desktop Application Development PHP JavaScript C/C++ React.js HTML + CSS Python
Име на проекта: MathStick
Описание на проекта: MathStick е логическа и математическа игра. Започва, като пред играча се разкрива математическо уравнение написано с клечки. Целта е проста - размести n на брой клечки, за да стане вярно това уравнение. В multiplayer режима на играта можеш да играеш със приятели и да се състезавате кой най-бързо ще се справи със загадката. Играта ще е web базирана, така че да може да е достъпна навсякъде - от телефона в метрото до компютъра вкъщи.
Линк към Github хранилище
Ментор: Радослав Такев


Капитан

Име: Кристиян Йочев

Клас: 10б

Технологии, които владее: Web Development Desktop Application Development PHP JavaScript C/C++ React.js HTML + CSS Python


Участник

Име: Иван Димитров

Клас: 10б

Технологии, които владее: Web Development JavaScript C/C++ React.js HTML + CSS Python


Участник

Име: Георги Корчаков

Клас: 10г

Технологии, които владее: Web Development Embedded JavaScript C/C++ React.js HTML + CSS Python Machine Learning


Участник

Име: Мария-Йоанна Александрова

Клас: 10а

Технологии, които владее: Web Development Game Development Desktop Application Development PHP JavaScript C/C++ HTML + CSS Unity3D 2D Art 3D Art