Отбор mrejari@root

Тип на проекта/Технологии за реализация: Web Development Embedded HTML + CSS Python Unity3D Unreal Engine Arduino Raspberry Pi
Име на проекта: furry-chainsaw
Описание на проекта: Кафе машина, управлявана чрез гласови команди.
Линк към Github хранилище
Ментор: Илиян Кордев


Капитан

Име: Димитър Владимиров

Клас:

Технологии, които владее: Web Development Embedded Python Unity3D Unreal Engine Arduino Raspberry Pi


Участник

Име: Цветина Джунакова

Клас:

Технологии, които владее: Python


Участник

Име: Любомир Начев

Клас:

Технологии, които владее: Python


Участник

Име: Мариян Видков

Клас:

Технологии, които владее: Web Development JavaScript HTML + CSS Python


Участник

Име: Петър Марков

Клас:

Технологии, които владее: JavaScript Python