Отбор weprogrammedit👩‍💻

Тип на проекта/Технологии за реализация: Web Development Java HTML + CSS Python
Име на проекта: (Няма)
Описание на проекта: (Няма)
(няма линк към Github хранилище)
Ментор: Георги Сотиров


Капитан

Име: Ивона Вълчева

Клас:

Технологии, които владее:


Участник

Име: Александра Александрова

Клас:

Технологии, които владее:


Участник

Име: Яна Балджиева

Клас:

Технологии, които владее: Python


Участник

Име: Мина Славова

Клас:

Технологии, които владее: