Отбор Merseyside

Тип на проекта/Технологии за реализация: Mobile Development Java JavaScript C/C++ C# HTML + CSS
Име на проекта: Phoneix
Описание на проекта: Android приложение за по - лесно организиране на времето на работното място.
Линк към Github хранилище
Ментор: Владимир Владимиров


Капитан

Име: Даниел Димитров

Клас: 10г

Технологии, които владее: JavaScript C/C++ C# HTML + CSS Python


Участник

Име: Михаил Митрев

Клас: 10г

Технологии, които владее: C/C++ HTML + CSS Python


Участник

Име: Маноел Николов

Клас: 10г

Технологии, които владее: Mobile Development C/C++ Python


Участник

Име: Борислав Танев

Клас: 10г

Технологии, които владее: C/C++ HTML + CSS Python


Участник

Име: Мирослав Мирчев

Клас: 10г

Технологии, които владее: C/C++ C#