Отбор фантастичната петорка

Тип на проекта/Технологии за реализация: Embedded Java JavaScript C/C++ HTML + CSS 3D Art Arduino
Име на проекта: Optimus Prime beer version
Описание на проекта: Интерактивна игра - Simon says
Линк към Github хранилище
Ментор: Росен Витанов


Капитан

Име: Михаел Георгиев

Клас: 11б

Технологии, които владее: Web Development Embedded Java JavaScript C/C++ Ruby HTML + CSS 2D Art Arduino


Участник

Име: Виктория Грозданова

Клас: 11б

Технологии, които владее: Java C/C++ HTML + CSS Arduino


Участник

Име: Александър Борисов

Клас: 10г

Технологии, които владее: C/C++ Unity3D


Участник

Име: Александър Маринов

Клас: 11а

Технологии, които владее: Game Development Java JavaScript C/C++ C# Ruby Ruby on Rails HTML + CSS Unity3D 3D Art


Участник

Име: Веселин Георгиев

Клас: 11б

Технологии, които владее: Web Development Embedded Java JavaScript C/C++ C# HTML + CSS Python 2D Art Arduino Raspberry Pi