Отбор Bri4ka

Тип на проекта/Технологии за реализация: JavaScript C/C++ HTML + CSS Python
Име на проекта: Превенция на здравето
Описание на проекта: Програма, която има за цел да превентира здравето на хората чрез скринингови тестове.
Линк към Github хранилище
Ментор: Даниел Шушуков


Капитан

Име: Мартин Дамянов

Клас:

Технологии, които владее: JavaScript C/C++ HTML + CSS Python


Участник

Име: Стелиан Тодоричков

Клас:

Технологии, които владее: JavaScript C/C++ HTML + CSS Python


Участник

Име: Владислав Колев

Клас:

Технологии, които владее: C/C++ HTML + CSS Python


Участник

Име: Виктория Василева

Клас:

Технологии, които владее: C/C++ HTML + CSS Python


Участник

Име: Петър Дамянов

Клас:

Технологии, които владее: C/C++ Python