Отбор БГКТФ

Тип на проекта/Технологии за реализация: Web Development Mobile Development JavaScript C/C++ HTML + CSS Python
Име на проекта: MeNa
Описание на проекта: Medical Navigator
Линк към Github хранилище
Ментор: Цветомир Кръстев


Капитан

Име: Виктор Тодоров

Клас: 10б

Технологии, които владее: JavaScript C/C++ HTML + CSS Python


Участник

Име: Веселин Ангелов

Клас: 10б

Технологии, които владее: C/C++ HTML + CSS Python


Участник

Име: Константин Донев

Клас: 10б

Технологии, които владее: JavaScript C/C++ HTML + CSS Python


Участник

Име: Габриел Генков

Клас: 10б

Технологии, които владее: JavaScript C/C++ HTML + CSS Python


Участник

Име: Алекс Узунов

Клас: 10б

Технологии, които владее: JavaScript C/C++ HTML + CSS Python