Отбор ще го мислим после

Тип на проекта/Технологии за реализация: Mobile Development Embedded Java Python Machine Learning Arduino
Име на проекта: ще го кръстим после
Описание на проекта: Android приложение, което с помощта на tensorflow lite модел разпознава символи и ги изпраща на embedded устройство, което чрез серво моторчета завърта колело което изписва дадения символ в брайлова азбука.
Линк към Github хранилище
Ментор: Иво Стратев


Капитан

Име: Симеон Георгиев

Клас: 10в

Технологии, които владее: Web Development Mobile Development Game Development Embedded Java PHP JavaScript C/C++ C# Ruby HTML + CSS OpenGL Python Unity3D Machine Learning Arduino Raspberry Pi


Участник

Име: Ангел Пенчев

Клас: 10в

Технологии, които владее: JavaScript C/C++ HTML + CSS Python Unity3D 2D Art 3D Art Arduino


Участник

Име: Илиян Тачев

Клас: 12б

Технологии, които владее: Web Development Java PHP JavaScript C/C++ HTML + CSS


Участник

Име: Тодор Димитров

Клас: 12б

Технологии, които владее: Web Development Java PHP C/C++ C#


Участник

Име: Боян Иванов

Клас: 10в

Технологии, които владее: Web Development Game Development Desktop Application Development Embedded Java C/C++ C#