Отбор Sub2Pewds

Тип на проекта/Технологии за реализация: HTML + CSS Python
Име на проекта: Gravetrip
Описание на проекта: ez win
Линк към Github хранилище
Ментор: Момчил Ангелов


Капитан

Име: Никола Петров

Клас:

Технологии, които владее: HTML + CSS Python


Участник

Име: Стефан Касамаков

Клас:

Технологии, които владее: Python


Участник

Име: Мартин Йорданов

Клас:

Технологии, които владее: Python


Участник

Име: Адриан Стоев

Клас:

Технологии, които владее: Python


Участник

Име: Даниел Генев

Клас:

Технологии, които владее: Python