Отбор какводоѝ

Тип на проекта/Технологии за реализация: Web Development JavaScript HTML + CSS Python Machine Learning
Име на проекта: GeoSolver
Описание на проекта: Платформа за решаване на геометрични задачи.
Линк към Github хранилище
Ментор: Тодор Марков


Капитан

Име: Телерик Арсов

Клас: 12б

Технологии, които владее: Web Development Mobile Development Desktop Application Development JavaScript C/C++ C# HTML + CSS Python Unity3D


Участник

Име: Владислав Георгиев

Клас: 12б

Технологии, които владее: Web Development JavaScript C/C++ Python


Участник

Име: Мартин Дацев

Клас: 12б

Технологии, които владее: Web Development Game Development Desktop Application Development Embedded Java JavaScript Golang C/C++ Rust C# Ruby Ruby on Rails HTML + CSS OpenGL Python Unity3D Machine Learning 2D Art Arduino


Участник

Име: Петър Милев

Клас: 12б

Технологии, които владее: Web Development Game Development Desktop Application Development Embedded Java JavaScript C/C++ Rust HTML + CSS Python Unity3D Machine Learning


Участник

Име: Антонио Милев

Клас: 12б

Технологии, които владее: Web Development Mobile Development Game Development Java JavaScript C/C++ C# Ruby Ruby on Rails HTML + CSS Python Unity3D Machine Learning 3D Art