Отбор Споко

Тип на проекта/Технологии за реализация: Game Development Ruby 2D Art
Име на проекта: TUES - играта
Описание на проекта: Проект по тема Life Technologies, подтема Brain Games.
Линк към Github хранилище
Ментор: Николай Данаилов


Капитан

Име: Антонио Касабов

Клас:

Технологии, които владее: C/C++ Ruby Python


Участник

Име: Симона Николова

Клас:

Технологии, които владее: Ruby


Участник

Име: Васил Палигоров

Клас:

Технологии, които владее: C/C++ Ruby HTML + CSS Python


Участник

Име: Александър Найденов

Клас:

Технологии, които владее: Web Development PHP C/C++ Ruby HTML + CSS Python