Ментори

Забележка: Ментори, чиито карти са затъмнени, не могат да бъдат избирани повече.

card image

Тодор Тодоров

Senior Software Engineer @ Nemetschek Bulgaria

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03. - 15:00 до 19:00

Тодор Тодоров

Технологии, които владее: Web Development Desktop Application Development C# Docker