Ментори

Забележка: Ментори, чиито карти са затъмнени, не могат да бъдат избирани повече.

card image

Тодор Марков

Data Scientist @ Transmetrics

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. Събота, 16.03.

Тодор Марков

Технологии, които владее: C/C++ Python Machine Learning