Ментори

Забележка: Ментори, чиито карти са затъмнени, не могат да бъдат избирани повече.

card image

Николай Данаилов

Junior Software Developer @ Robopartans

Кога е свободен/на: През целия хакатон

Николай Данаилов

Випуск 2017

Технологии, които владее: Web Development Ruby Ruby on Rails