Ментори

Забележка: Ментори, чиито карти са затъмнени, не могат да бъдат избирани повече.

card image

Даниел Лазаров

Developer @ TelebidPro

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03. Неделя, 17.03.

Даниел Лазаров

Технологии, които владее: Web Development Mobile Development Embedded Java JavaScript C/C++ C# Arduino Raspberry Pi