Ментори

Забележка: Ментори, чиито карти са затъмнени, не могат да бъдат избирани повече.

card image

Александър Иванов

Team Lead @ ScaleFocus

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. Събота, 16.03.

Александър Иванов

Технологии, които владее: Web Development PHP JavaScript Python

card image

Александър Чернаев

програмист @ Seqpipe

Кога е свободен/на: През целия хакатон

Александър Чернаев

Випуск 2013

Технологии, които владее: Web Development Desktop Application Development JavaScript C/C++ Python Machine Learning

card image

Андрей Стрински

Junior Java Developer @ Infosystems International

Кога е свободен/на: Събота, 16.03. Неделя, 17.03.

Андрей Стрински

Випуск 2018

Технологии, които владее: Web Development Game Development Java JavaScript C# Unity3D Spring

card image

Божидар Вълчовски

Backend Developer @ DevriX

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03. - 15:00 до 19:00 Неделя, 17.03. - 15:15 до 18:20

Божидар Вълчовски

Випуск 2017

Технологии, които владее: Web Development PHP JavaScript Arduino Esp8266

card image

Веселин Георгиев

Manager, Software Engineering @ Progress

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03. - 15:00 до 19:00

Веселин Георгиев

Технологии, които владее: Web Development Desktop Application Development C#

card image

Владимир Владимиров

Senior Software Consultant @ Accedia

Кога е свободен/на: През целия хакатон

Владимир Владимиров

Технологии, които владее: Web Development Mobile Development Game Development Java JavaScript C# Unity3D

card image

Владимир Гаристов

Стажант @ Смартлаб България

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 14:30 до 18:30 Събота, 16.03. Неделя, 17.03. - 15:15 до 18:20

Владимир Гаристов

Випуск 2018

Технологии, които владее: Embedded C/C++ Arduino Raspberry Pi Esp8266 STM32 Linux

card image

Георги Димитров

Senior software developer @ ScaleFocus

Кога е свободен/на: През целия хакатон

Георги Димитров

Технологии, които владее: Web Development C#

card image

Георги Зафиров

Студент @ ТУ София

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. Събота, 16.03.

Георги Зафиров

Випуск 2018

Технологии, които владее: Embedded C/C++ Arduino Raspberry Pi Esp8266 Bash RX62G Linux

card image

Георги Сотиров

Senior software engineer @ Scalefocus

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03. - 15:00 до 19:00 Неделя, 17.03. - 15:15 до 18:20

Георги Сотиров

Технологии, които владее: Web Development Mobile Development Desktop Application Development Java JavaScript

card image

Даниел Георгиев

CEO @ Iris Technologies Ltd

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03. - 15:00 до 19:00 Неделя, 17.03.

Даниел Георгиев

Випуск 2014

Технологии, които владее: Web Development Mobile Development Game Development Desktop Application Development Java PHP JavaScript C/C++ C# OpenGL Python Unity3D Arduino

card image

Даниел Лазаров

Developer @ TelebidPro

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03. Неделя, 17.03.

Даниел Лазаров

Технологии, които владее: Web Development Mobile Development Embedded Java JavaScript C/C++ C# Arduino Raspberry Pi

card image

Даниел Шушуков

Junior Software Developer @ Astea Solutions

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03. - 15:00 до 19:00 Неделя, 17.03. - 15:15 до 18:20

Даниел Шушуков

Технологии, които владее: Web Development Java JavaScript C/C++ Ruby Ruby on Rails

card image

Деян Йосифов

Senior Software Developer @ Progress Telerik

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03. - 15:00 до 19:00

Деян Йосифов

Технологии, които владее: Game Development Desktop Application Development JavaScript C# Unity3D

card image

Димитър Узунов

Developer @ Astea Solutions

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03. - 15:00 до 19:00 Неделя, 17.03. - 15:15 до 18:20

Димитър Узунов

Технологии, които владее: Web Development Mobile Development Java C/C++ Rust Ruby Ruby on Rails OpenGL Python Machine Learning

card image

Захари Захариев

Senior Systems Engineer in Cloud @ ATTRAQT

Кога е свободен/на: През целия хакатон

Захари Захариев

Технологии, които владее: Embedded PHP C/C++ Python Raspberry Pi Linux

card image

Иван Стефанов

преподавател @ ТУЕС и "Университет за деца"

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 14:30 до 18:30 Събота, 16.03. Неделя, 17.03.

Иван Стефанов

Випуск 2018

Технологии, които владее: Embedded C/C++ Arduino Esp8266 Atmel AVR STM32 Renesas RX

card image

Иво Гергинов

Junior Game Developer @ XS Software

Кога е свободен/на: През целия хакатон

Иво Гергинов

Випуск 2017

Технологии, които владее: Web Development Game Development Embedded PHP JavaScript Python Unity3D Arduino Raspberry Pi

card image

Иво Стратев

Студент @ ФМИ към СУ

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 14:30 до 18:30 Събота, 16.03. Неделя, 17.03.

Иво Стратев

Випуск 2016

Технологии, които владее: Web Development Embedded JavaScript C/C++ Machine Learning Arduino Raspberry Pi

card image

Игнат Георгиев

WordPress Back-end Developer @ DevriX

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03. - 15:00 до 19:00 Неделя, 17.03. - 15:15 до 18:20

Игнат Георгиев

Випуск 2017

Технологии, които владее: Web Development Embedded PHP JavaScript C/C++ Arduino Raspberry Pi

card image

Илиян Кордев

хоноруван преподавател @ ТУЕС

Кога е свободен/на: През целия хакатон

Илиян Кордев

Випуск 2018

Технологии, които владее: Embedded JavaScript C/C++ C# Python Unity3D Machine Learning Arduino

card image

Йордан Илчев

Senior Manager for Sitefinity CMS @ Progress

Кога е свободен/на: През целия хакатон

Йордан Илчев

Випуск 1995

Технологии, които владее: Web Development Mobile Development Desktop Application Development Embedded JavaScript C/C++ C# Machine Learning Arduino Raspberry Pi Esp8266 STM32

card image

Константин Данков

Manager Application Development @ DevriX

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03. - 15:00 до 19:00

Константин Данков

Технологии, които владее: Web Development JavaScript HTML + CSS

card image

Марио Бенов

Senior Frontend Developer @ Haemimont AD

Кога е свободен/на: През целия хакатон

Марио Бенов

Випуск 2012

Технологии, които владее: Web Development Game Development Java JavaScript C/C++ C# Unity3D

card image

Мариян Белчев

Web Developer & Project Owner/Manager @ DevriX

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03. Неделя, 17.03. - 15:15 до 18:20

Мариян Белчев

Випуск 2016

Технологии, които владее: Web Development PHP JavaScript Laravel

card image

Мариян Димитров

JavaScript Developer @ DevriX

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03. - 15:00 до 19:00

Мариян Димитров

Технологии, които владее: Java JavaScript C#

card image

Мартин Сотиров

Програмист, Графичен & Уеб дизайнер @ LibTec Institute

Кога е свободен/на: През целия хакатон

Мартин Сотиров

Технологии, които владее: Web Development Game Development Desktop Application Development PHP JavaScript C/C++ OpenGL Python GTK+3

card image

Мирослав Цветанов

Developer @ SAP

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03. - 15:00 до 19:00

Мирослав Цветанов

Технологии, които владее: Web Development Embedded Java Raspberry Pi

card image

Михаил Ангелов

Собственик & Управител @ Махоуни ООД

Кога е свободен/на: През целия хакатон

Михаил Ангелов

Випуск 1999

Технологии, които владее: Web Development Desktop Application Development PHP JavaScript C/C++ C# Arduino Esp8266 Atmel AVR

card image

Момчил Ангелов

Developer @ TelebidPro

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03.

Момчил Ангелов

Випуск 2016

Технологии, които владее: Web Development JavaScript Python

card image

Момчил Хардалов

Преподавател @ ТУЕС

Кога е свободен/на: През целия хакатон

Момчил Хардалов

Випуск 2010

Технологии, които владее: Web Development Desktop Application Development Java C/C++ C# Python Machine Learning R SQL

card image

Морети Георгиев

Програмист @ Nemetschek Bulgaria

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03. Неделя, 17.03. - 15:15 до 18:20

Морети Георгиев

Випуск 2016

Технологии, които владее: Web Development Embedded PHP JavaScript Arduino

card image

Николай Банкин

Програмист @ New Branch

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03. - 15:00 до 19:00

Николай Банкин

Випуск 2013

Технологии, които владее: Web Development Embedded Java PHP JavaScript C/C++ Arduino

card image

Николай Данаилов

Junior Software Developer @ Robopartans

Кога е свободен/на: През целия хакатон

Николай Данаилов

Випуск 2017

Технологии, които владее: Web Development Ruby Ruby on Rails

card image

Николай Димитров

Програмист @ Комет Електроникс

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03. Неделя, 17.03.

Николай Димитров

Випуск 2010

Технологии, които владее: Web Development Mobile Development Desktop Application Development Embedded Java PHP JavaScript C/C++ C# Python Machine Learning Arduino Raspberry Pi Esp8266

card image

Николай Станишев

Програмист @ Seqpipe

Кога е свободен/на: Събота, 16.03.

Николай Станишев

Випуск 2018

Технологии, които владее: Web Development Embedded JavaScript C/C++ Python Machine Learning Angular.js Arduino Esp8266

card image

Николета Далакчиева

Java developer @ IFD engineering

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03.

Николета Далакчиева

Випуск 2018

Технологии, които владее: Web Development Mobile Development Embedded Java Python Raspberry Pi

card image

Петър Георгиев

Senior Software Consultant @ Accedia

Кога е свободен/на: През целия хакатон

Петър Георгиев

Технологии, които владее: Web Development Game Development Desktop Application Development C/C++ C# Unity3D Augmented Reality

card image

Радослав Такев

Team Leader @ TelebidPro

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. Събота, 16.03. - 15:00 до 19:00 Неделя, 17.03.

Радослав Такев

Технологии, които владее: Web Development JavaScript Python Machine Learning

card image

Росен Витанов

Преподавател @ ТУЕС

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. Събота, 16.03. - 10:00 до 14:00 Неделя, 17.03.

Росен Витанов

Випуск 2008

Технологии, които владее: Embedded C/C++ Arduino Raspberry Pi Esp8266 Atmel AVR STM32

card image

Стойко Димитров

Advanced Developer @ SAP Labs Bulgaria

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03. - 15:00 до 19:00

Стойко Димитров

Технологии, които владее: Desktop Application Development Embedded Java C/C++ Python Arduino STM32

card image

Тодор Марков

Data Scientist @ Transmetrics

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. Събота, 16.03.

Тодор Марков

Технологии, които владее: C/C++ Python Machine Learning

card image

Тодор Тодоров

Senior Software Engineer @ Nemetschek Bulgaria

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03. - 15:00 до 19:00

Тодор Тодоров

Технологии, които владее: Web Development Desktop Application Development C# Docker

card image

Франц Фишбах

Съдружник, Фотограф, Дрон пилот @ JustBook.bg

Кога е свободен/на: През целия хакатон

Франц Фишбах

Технологии, които владее: Embedded C/C++ C# Python Arduino Esp8266

card image

Христо Добчев

Senior Developer @ SAP Labs Bulgaria

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03. - 15:00 до 19:00

Христо Добчев

Технологии, които владее: Web Development Java JavaScript Golang Node.js

card image

Цветомир Кръстев

Senior Full Stack Developer @ TelebidPro

Кога е свободен/на: Петък, 15.03. - 10:30 до 14:30 Събота, 16.03. Неделя, 17.03.

Цветомир Кръстев

Технологии, които владее: Web Development PHP JavaScript Perl Python Linux SQL