Теми

Тази година темите няма да бъдат избирани на случаен принцип. Всеки отбор има свободата да работи по която и да е от темите.

Тема Professional Technologies


Business of Things

Тази тема обхваща продукти, свързани с подобряване на продуктивността на компанията.

Примери:

  • Платформа за предоставяне на Freelancing работа
  • Програма за smart assistance на работното място
Life Hacks

Тази тема обхваща продукти, свързани с подобряването и улесняването на живота на отделните работници в компанията.

Примери:

  • Програма за организиране на времето на работното място
  • Стол, който се охлажда, след като си седял известно време на него
Business && Entertainment

Тази тема обхваща продукти, свързани с различни видове забавления за работниците.

Примери:

  • Team-building игри с цел приобщаване на хората в дадена фирма
  • Уебсайт за качване и споделяне на аудио книги

Тема Life Technologies


Better Tomorrow

Тази тема обхваща продукти, свързани с подобряване на живота на дадено общество.

Примери:

  • Социална мрежа за събиране на средства в бедствени ситуации
Life Hacks

Тази тема обхваща продукти, свързани с подобряването и улесняването на живота на хората.

Примери:

  • Kanban board, който автоматично отмята свършените задачи
  • Прахосмукачка-робот, използваща сензори
Brain Games

Тази тема обхваща игри, които развиват умствената дейност на хората по интерактивен и разтоварващ начин.

Примери:

  • Интерактивен наръчник за редене на кубче на Рубик