Програма

Петък
15 март
ТУЕС
08:00 - 09:00 Посрещане, регистриране и настаняване по стаи на участниците
09:30 - 10:30 Откриване на събитието
10:30 - 13:00 Работа по проектите
13:00 - 14:00 Обедна почивка
14:00 - 21:00 Работа по проектите
21:00 Прибиране по домовете
Събота
16 март
ТУЕС
08:00 - 13:00 Работа по проектите
13:00 - 14:00 Обедна почивка
14:00 - 21:00 Работа по проектите
21:00 Прибиране по домовете
Неделя
17 март
София Тех Парк
09:00 Краен срок за качване на финалната версия на проектите в Github
09:30 - 13:45 Полуфинали
  • 09:30 - 10:45 Първа част
  • 10:45 - 11:00 Почивка
  • 11:00 - 12:15 Втора част
  • 12:15 - 12:30 Почивка
  • 12:30 - 13:45 Трета част
14:00 - 15:00 Заседание на журитата (излъчване на финалисти) / обедна почивка
15:00 - 15:15 Обявяване на финалисти
15:15 - 19:15 Финално оценяване
  • 15:15 - 16:45 Първа част
  • 16:45 - 17:00 Почивка
  • 17:00 - 18:20 Втора част
18:20 - 19:15 Заседание на журито за излъчване на победители
19:15 - 20:00 Церемония по награждаване