Регламент

Отговорност
 • Участниците са длъжни да спазват Правилника за вътрешния ред на ТУЕС по време на хакатона.
 • Организаторите на събитието не носят отговорност за щети, нанесени от участниците, върху базата на София Тех Парк/ТУЕС и техниката на ТУЕС и София Тех Парк по време на хакатона.
 • При нанесени материални щети, участниците са длъжни да ги възстановят.
 • Участниците са длъжни да се съобразяват с програмата на провеждане на хакатона (време за работа, почивки, представяне пред журито и др.), както и да спазват указанията на организаторите.
Задължения
 • В хакатона могат да участват само и единствено настоящи ученици на ТУЕС.
 • Регистрацията за събитието става чрез системата в сайта.
 • Организаторите не гарантират, че всички желаещи ще имат възможността да участват. След достигане на лимита за места, регистрацията на отбори и индивидуални участници ще бъде спряна.
 • Участниците могат да участват в отбори от 3 до 5 човека и имат правото сами да съставят отборите си.
 • Организаторите не гарантират, че индивидуални участници ще могат да си намерят отбор. Ако до 27.02. не сте си намерили отбор, няма да можете да участвате на хакатона независимо дали сте се регистрирали като индивидуален участник или не.
 • Всеки индивидуален участник може да участва само в един отбор.
 • До участие в хакатона няма да бъдат допускани ученици под 18 години без предадена декларация за съгласие от родител в срока и на мястото, обявено на сайта на HackTUES 365.
Проекти
 • Проектите трябва да се придържат към темите на събитието. Темите и подтемите, по които участниците могат да работят ще бъдат обявени 4 дни преди началото на хакатона. Отборите сами избират подтемата, по която ще работят.
 • Проектите са интелектуална собственост на участниците, но е задължително всеки отбор да съхранява кода на проекта си в Github в публично хранилище (линк към което са предали при създаване на отбор) по време на събитието.
 • Версии на кода трябва да се качват на публично хранилище по време на хакатона, като последната версия трябва да е качена до 08:59:59 на 17.03.2019.
 • Embedded проектите задължително трябва да качат принципна електрическа схема в хранилището си. Няма изисквания за схемата - може да бъде реализирана дигитално (например - на KiCad) или на лист, но трябва задължително да е качена в хранилището.
 • След изтичане на времето за работене по проектите, embedded проектите не бива да бъдат променяни по какъвто и да е начин (нито хардуерно, нито софтуерно) освен ако не се е счупила дадена хардуерна част непосредствено преди представянето. В такъв случай капитанът на отбора е длъжен да уведоми някого от организаторите преди отборът да променя каквото и да е по конструкцията/механиката/частите на проекта.
 • Задължително е при представянето всеки отбор да има презентация за проекта си.
Техника и технологии
 • Лаптопи, софтуер, хардуер и други активи, необходими за проекта, се осигуряват от участниците.
 • Технологиите, езиците за програмиране и инструментите за разработка са по избор на участниците.
 • Позволено е използването на всякакви езици за програмиране, технологии и инструменти за разработка, всякакви платформи с отворен лиценз, както и всякакви инструменти за графичен дизайн, анимация, видео обработка и хардуерна разработка и всякакви хардуерни устройства: телефони, таблети, микроконтролери, компоненти и други.
Оценяване
 • Всеки проект се оценява по следните критерии:

  • Функционалност
   • Приложим ли е проектът? - тук се има предвид колко добре е замислена идеята на проекта, до колко един такъв продукт би допринесъл за развитието на дадена област и колко всъщност е полезен? Оценява се от 0 до 2 точки.
   • Оригинална ли е идеята? - Оценява се от 0 до 2 точки.
  • Идея - Проектът по темата ли е?
   • Оценката важи само за първото журиране на 45-те отбора преди финалите, тоест този критерий ще фигурира единствено в първоначалното отсяване на отборите. Тя варира между 0 и 2 точки.
  • Реализация
   • Каква част от проекта е завършена и работи? Ако отборът не е довършил проекта, то каква част е направена? Оценява се между 0 и 5 точки.
   • Техническа трудност - труден за постигане ли е даденият проект в рамките на хакатона? Използват ли се неща за напреднали програмисти или е по-скоро проект за начинаещи? Оценява се между 1 и 5 точки.
   • Оригинално ли е реализиран проектът? - тук се взема предвид креативността на решението на участниците. Оценява се между 0 до 2 точки.
  • Качествен код
   • Оценява се между 0 и 2 точки. Разбира се, можете да имате предвид оценката, поставена от менторите след преглед на кода, или да дадете своя собствена.
  • Важно! Презентациите, с които участниците ще представят проектите си, са задължителни! При липса на презентация се отнемат 5 точки от общия брой точки за отбора. На този линк може да видите изискванията за презентацията.
 • Оценка по критериите “Работа в екип”, “Качествен код” и “Реализация” ще бъде направена от менторите на всеки отбор в събота (16.03.). Оценката от менторите не участва във формирането на оценката на журито, но й влияе.
 • В неделя (17.03.) всеки отбор ще представи своя проект пред жури (съставено от преподаватели в ТУЕС, ТУЕС алумни и представители на компаниите-спонсори). Отборите ще бъдат разделени в 3 групи. Всеки отбор ще има по 5 минути за представяне на проекта си и 5 минути да отговори на въпроси от журито. От всяко от проведените оценявания ще бъдат избрани по 3 отбора, които ще участват във финала. Така общо до финал ще достигнат 9 отбора. Най-добрите 3 проекта ще бъдат наградени съответно с 1-во, 2-ро и 3-то място. На финала времето за задаване на въпроси на журито ще бъде увеличено колкото е нужно.
Дисквалификация
 • Ако журито сметне, че даден проект не е авторски, съответният отбор може да бъде дисквалифициран.
 • Организаторите на събитието може да дисквалифицират участник, ако поведението на участника е непристойно или пречи на провеждането на хакатона.
 • Организаторите си запазват правото да дисквалифицират отбор ако проектът им не е подходящ за събитието, има неморално съдържание или зловредна цел.
 • До участие в хакатона няма да бъдат допускани лица във видимо нетрезво състояние.
 • Ако поведението на участник от даден отбор е непристойно или по какъвто и да е начин попречи на провеждането на хакатона, ще бъде дисквалифициран целия отбор.
Тормоз
 • Не се толерира тормоз над екипа на HackTUES, доброволците или участниците в събитието, под каквато и да е форма.
 • Ако сте подложен на тормоз, забележите, че някой друг е подложен на тормоз, или имате някакви други проблеми, моля свържете се с член от екипа на хакатона веднага.